Τρια Κιλά Κώδικα - The Serious Blog

Η σοβαρή πλευρά της αστείας πλευράς της Πληροφορικής

Θάνατος στα τηλέφωνα και τα μικρά κίτρινα χαρτάκια

Αυτό το post δεν αφορά αυστηρά όσους ανήκουν στο χώρο της πληροφορικής. Είναι αρκετά πιο ευρύ και αφορά όλους όσους δραστηριοποιούνται είτε σε κάποιο (μικρό, συνήθως) εταιρικό σχήμα, είτε ως ελεύθεροι επαγγελματίες. Τους μόνους ίσως που ενδέχεται να μην αφορά είναι τους υπαλλήλους μεσαίου / μεγάλου μεγέθους οργανισμών που έχουν υιοθετήσει και επιβάλλει τις δικές τους πρακτικές και εργαλεία. [Περισσότερα]